14. 10. 2016 / Retail, produkty, čerpací stanice / Zdroj: MOL

Představenstvo Skupiny MOL schválilo dlouhodobou strategii společnosti

Budapešť, 14. října 2016 – Pod názvem „Skupina MOL 2030“ schválilo představenstvo Skupiny MOL dne 13. října 2016 novou dlouhodobou strategii společnosti.

HLAVNÍMI PILÍŘI NOVÉ STRATEGIE JSOU:

Udržení a posílení pozice regionálního lídra ve střední a východní Evropě. Záměrem Skupiny MOL je udržet si pozici regionálního lídra ve svých hlavních činnostech, stát se vedoucí společností v chemickém průmyslu ve střední a východní Evropě, být první volbou pro zákazníky a vhodnými produkty a službami naplňovat jejich rozmanité a měnící se potřeby a stát se primárním zdrojem řešení pro mobilitu a inovace. Zároveň bude Skupina MOL vytvářet pro svoje akcionáře rostoucí a atraktivní výnosnost jejich investicí. Cílem Skupiny MOL je zvýšit svůj podíl na trhu s palivy v širším regionu střední a východní Evropy ze současných více
než 20 % na 25 až 30 % a nadále patřit ve svém sektoru z hlediska jednotkové ziskovosti mezi 25 % nejúspěšnějších společností.

ZPRACOVÁNÍ ROPY: komplexnost, efektivnost, pružnost a diverzifikace produkce.

Skupina MOL bude ve střednědobém horizontu nadále provozovat velmi komplexní, efektivní a ziskové rafinérie, které patří z hlediska tvorby čisté marže ze zpracování ropy k nejlepším evropským rafinérským společnostem. Skupina MOL bude v sektoru zpracování ropy dále pokračovat v úsilí o neustálé zvyšování svojí nákladové i energetické efektivnosti s cílem zařazení se mezi 25 % nejefektivnějších společností v tomto odvětví. Zároveň, jako reakce na střednědobý pohled Skupiny MOL na trendy na trhu s palivy, rychle se šířící alternativní technologie a změnu spotřebitelského chování, bude cílem Skupiny MOL do roku 2030 významně diverzifikovat svoje rafinérské činnosti. Do roku 2030 plánuje postupně zvýšit podíl výroby dalších produktů, než jsou motorová paliva, na více než 50 % (ze současných méně než 30 %), a to pomocí pečlivě vybraných investičních projektů zaměřených především na oblast petrochemie (plastů a dalších petrochemických derivátů) a chemikálií.

PETROCHEMIE A CHEMIKÁLIE: cílový segment na alokaci kapitálu s významným růstem do budoucna. Skupina MOL věří, že logickým krokem ve strategii diverzifikace finálních produktů jsou další investice do výroby plastů, dalších petrochemických výrobků a chemikálií při udržení si svého integrovaného zaměření na oblast downstreamu (odvětví zpracování ropy a prodeje ropných a petrochemických produktů). Do roku 2030 plánuje Skupina MOL investovat do rozvoje v segmentu výroby petrochemie a chemikálií každých 5 let okolo 1,5 miliardy USD. Tyto investice budou zaměřené na růstové projekty v regionu střední a východní Evropy. Záměrem je zvýšit vstupní surovinovou základnu pro oblast petrochemie a chemikálií na 3 milióny tun a vstoupit do oblasti výroby nových produktů a produktových skupin. Investice do segmentu petrochemie a chemikálií by měly být postavené na existující surovinové základně z produkce rafinérií v rámci Skupiny MOL. Byly by tak pokračováním současné strategie prohlubování integrace v downstreamu v rámci hodnotového řetězce spolu s částečným orientováním se také na vysoce specializované produkty a též na polokomodity.

MALOOBCHOD: transformace „tradičního“ maloobchodu s palivem na tržního lídra v oblasti poskytování zboží a služeb zákazníkům.

Skupina MOL bude provozovat a dále rozvíjet svojí vedoucí regionální středo- a východoevropskou síť čerpacích stanic a chce být první volbou pro zákazníka. Současně však v reakci na vývoj na trhu a změny v preferencích a chování zákazníků přetransformuje svůj maloobchod na poskytovatele „služeb pro spotřebitele“, který bude nejen uspokojovat stávající poptávku zákazníků, ale zároveň generovat nové typy zákaznických požadavků. Cílem je, aby segment produktů a služeb pro zákazníky maloobchodu postupně přispíval až jednou třetinou k celkovému provoznímu zisku (EBITDA) Skupiny MOL.

PRŮZKUM A TĚŽBA: cílené aktivity s rostoucí hodnotou.

Skupina MOL chce být cílevědomým a efektivním operátorem v oblasti průzkumu a těžby, schopným provozovat zařízení menší až střední velikosti v pečlivě vybraných klíčových regionech tak, aby tyto aktivity generovaly rostoucí celkovou hodnotu. Skupina MOL si hodlá udržet svojí konkurenční nákladovou pozici udržováním přímých nákladů na úrovni jednociferného čísla (v současnosti je to méně než 7 USD/barel). Aktivity a investice v této oblasti bude Skupina MOL vykonávat tak, aby projekty byly samofinancovatelné, trvale udržitelné, a to i v prostředí nízkých cen ropy (na úrovni 50 USD/bbl ropy nebo méně).

OSVOJENÍ SI INOVACÍ A NOVÝCH SMĚRŮ PODNIKÁNÍ

Nová střednědobá strategie počítá s postupnými investicemi Skupiny MOL do nových směrů podnikání s cílem, aby tyto nové aktivity vytvářely do roku 2030 okolo 10 % provozního zisku (EBITDA) Skupiny MOL. Také pro tyto investice do nových aktivit platí, že budou podléhat přísné finanční disciplíně, přičemž je záměrem, aby postupně do roku 2030 generovaly přebytkový cash flow.

STRATEGIE 2030 – KULTURA 2030.

Úspěch strategie Skupiny MOL do roku 2030 a splnění strategických podnikatelských cílů bude rovněž velmi záviset na úspešnosti probíhající transformace vnitrofiremní kultury. Spolupráce, schopnost podstupovat riziko, inovace, na služby orientovaný přístup – toto všechno bude klíčem k zabezpečení toho, aby Skupina MOL vynikala v odvětví a přispívala k rozvoji regionu a společnosti, kde působí.

ATRAKTIVNÍ VÝNOSNOST PRO AKCIONÁŘE.

MOL bude usilovat o prvotřídní zhodnocení investicí svých akcionářů. Nadále se bude zaměřovat na neustálý růst svých ročních dividend. Ve střednědobém horizontu bude MOL také podporovat vyšší obchodovatelnost svých akcií na trhu.

Zsolt Hernádi, předseda představenstva a generální ředitel Skupiny MOL, řekl: „Po dobu uplynulých 15 let byla společnost MOL lídrem v konsolidaci ropného a plynárenského průmyslu střední a východní Evropy a stala se skutečným mezinárodním hráčem. Svůj provozní zisk EBITDA jsme zvýšili sedminásobně a naši tržní kapitalizaci pětinásobně. Počet našich čerpacích stanic vzrostl ze 450 na více než 2000 a dnes denně obsloužíme milión zákazníků. Naši strategii jsme naplnili. Rozhodně se však nezastavíme. V externím prostředí, které se mění stále rychleji, a ve kterém se objevují nové globální vzorce spotřeby energie, paliv a nové návyky zákazníků, jsme si zabezpečili dobrou pozici na další dlouhodobý růst. Cílem strategie „Skupina MOL 2030“ je nejen udržet a posílit naše regionální postavení v hlavních činnostech, ale zůstat nadále hnacím motorem změn ve střední a východní Evropě. V rámci naší nové strategie budeme nadále diverzifikovat a rozšiřovat svoje portfolio v oblasti petrochemie a chemikálií s cílem stát se vedoucí skupinou v chemickém průmyslu. Rovněž nebudeme pouze prodávat palivo prostřednictvím naší maloobchodní sítě, ale naším cílem bude stát se první volbou pro zákazníky a vhodnými výrobky a službami uspokojovat jejich stále rozmanitější a měnící se potřeby. Divize Upstream (průzkum a těžba) bude nadále sehrávat klíčovou úlohu jako přirozený stabilizační pilíř, který je schopný generovat zisk a přidanou hodnotu i v prostředí nízkých cen ropy. Jsem přesvědčený, že kombinací našich vysoko kvalitních aktiv, finanční síly, rostoucích trhů, talentovaných lidí a vhodné kultury bude Skupina MOL během následujících 15 let znovu udávat tempo, přinášet konkurenceschopnou výnosnost našim akcionářům a přispívat k dlouhodobé sociální a hospodářské prosperitě regionu.“

Zpět

Napište nám


Kontakty

ODBORNÝ GARANT:
Česká národní rada
Světového ropného kongresu, z.s.
Lobeček - Veltruská 748
Kralupy nad Vltavou, PSČ 27801

REDAKCE / INZERCE / SPRÁVA
TOMAS CONSULTING
Ing. Tomáš Mikšovský
IČ: 12239313
DIČ: 5911171222

+420 602 200 032

mail@petroleum.cz

REDAKCE

Ing. Pavel Mohrmann, šéfeditor
Martina Jandusová
Ing. Tomáš Mikšovský
Ing. Daniel Maxa, Ph. D.

SPOLUPRÁCE

CCS
COLOSSEUM
MEDIATENOR
ENERGY-HUB
AXIGON

ODKAZY

ČAPPO
SCHP ČR
VŠCHT PRAHA
PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE

MAPA STRÁNEK   © TOMAS CONSULTING 2020